Zangbundel Tjoep Tjoep

Weet u nog de tekst van het kampliedje Jenneke, die achter Breukelen ter wereld kwam of de tekst van Ik voel de winden Gods vandaag. Deze teksten en nog veel meer (ruim 180 liedjes) staan in TJOEP TJOEP.

Er is een herdruk beschikbaar van de zang en liederenbundel die in gebruik was bij de kampen van de Stichting Kamp en Reiswerk VCJC. Op veler verzoek hebben de Stichting VCJC Hooghalen en de Stichting De Hertekolk een vernieuwde uitgave mogelijk gemaakt. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Joppe Wuita, Drukkerij Drukkracht en de Stichting Nicolette Bruining Fonds.
De prijs van een Tjoep Tjoep is 6,00 (incl. verzendkosten)

Bestellen van de Tjoep Tjoep doet u alsvolgt:

1. Een e-mail sturen met vermelding van uw naam, adres, banknummer en telefoonnummer en dat u graag een Tjoep Tjoep wilt ontvangen.

2. U maakt per te ontvangen Tjoep Tjoep . 6,00 over op NL88RABO0384271537
ten name van: K.Keizer
Na ontvangst van zowel uw e-mail als betaling wordt de Tjoep Tjoep u zo snel mogelijk toegezonden.

  Wilt u de muziek van een aantal liedjes horen, dan vindt u op de site "wma" bestanden van de plaat die het SKR-koor heeft opgenomen. Zet uw geluidsboxen aan en geniet van de liedjes.