De Hertekolk onderdeel
van de Paasheuvelgroep

 

Nadat 25 jaar geleden de SKR haar activiteiten had beŽindigd, is de Hertekolk (net als de Gudsekop) zelfstandig verder gegaan. Het oude houten gebouw van de Hertekolk is vervangen door het huidige duurzaam ontworpen gebouw. Het bestuur van de stichting de Hertekolk heeft vanaf 1998 geprobeerd de nieuwe Hertekolk kostendekkend te verhuren aan groepen, familiereŁnien en scholen. Dat is al die jaren redelijk gelukt, maar nooit zo, dat structureel sprake was van integrale kostendekkendheid. Dat er in deze jaren nog het nodige geÔnvesteerd kon worden, is goeddeels te danken aan de VP-fondsen. Op deze manier doorgaan vond het bestuur niet verantwoord. Daarom is gezocht naar een partner, die op een wat grotere schaal groepsaccommodaties exploiteert. Die is gevonden in de Paasheuvelgroep te Vierhouten. Het formele fusieproces tussen beide organisaties is met in gang van 1 maart 2011 een feit . De stichting de Hertekolk hield per die datum op te bestaan.

Het laatste weekend voor de fusiedatum is een reŁnie georganiseerd. Na afloop van het weekend heeft de voorzitter van het Bestuur, Jaap Besemer als laatste de Hertekolk verlaten en de deur op slot gedraaid. Tot slot sluit Klaas Keizer het hek.

 

De Hertekolk is nu onderdeel van de Paasheuvelgroep , die de exploitatie binnen hun groepsaccommodaties voortzet.  De Hertekolk blijft via de Paasheuvelgroep te huur. 

Zie voor meer details de website van de Paasheuvelgroep.